Poprzedni temat :: Następny temat
Zanieczyszczenie powietrza w Rabce
Autor Wiadomość
mlody 
Sponsor forum
inż.MamońPomógł: 1 raz
Posty: 4461
Skąd: Rabka-Zdrój
Wysłany: 2016-03-02, 08:07   

Thea, jeżeli tak to mnie przekonuje.
 
 
 
hanka55 


Posty: 1362
Wysłany: 2016-03-02, 20:18   Cytat:
Jak rozwiązać problem spalania śmieci w domach


Pro­ce­der spa­la­nia śmieci w domo­wych pale­ni­skach bar­dziej pasuje do slum­sów trze­ciego świata niż do cywi­li­zo­wa­nego kraju w sercu Europy. Jed­nak pro­blem jest i nie pomoże przy­my­ka­nie nań oczu, wle­piane na ślepo man­da­tów czy poża­ło­wa­nia godne kam­pa­nie spo­łeczne. Nie jest on też nie­roz­wią­zy­walny, a jeśli taki się wydaje, to tylko dla­tego, że nie robi się z nim nic albo robi się to nieudolnie.

Pozwolę sobie wytknąć słabe punkty dotych­czas pro­wa­dzo­nych w tym tema­cie dzia­łań oraz wska­zać metody, które mogłyby odnieść sku­tek, gdyby tylko ktoś tam u góry bliż­szej lub dal­szej chciał na poważ­nie zająć się tema­tem. Moje wynu­rze­nia mogą być o tyle ory­gi­nalne, że sam latami musia­łem dogrze­wać dom sta­rymi meblami, więc - w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści zabie­ra­ją­cych głos w tej spra­wie — znam temat od środka.


czytaj dalej:
http://czysteogrzewanie.p...mieci-w-domach/

Jak poprawić jakość powietrza teraz, a nie za ćwierć wiekuczytaj dalej:
http://czysteogrzewanie.p...a-cwierc-wieku/
 
 
 
Bigboss 
burack

Posty: 372
Skąd: Rabka
Wysłany: 2016-03-04, 01:53   

Thea napisał/a:
Podejrzewam, że gdyby badanie zostało także przeprowadzone w styczniu to wyniki wyglądałyby jeszcze gorzej!


A może wyglądałyby lepiej? I tak od wielu już miesięcy czy nawet lat zachowujemy się jak radziecki saper na polu minowym. Zatykamy uszy paluszkami a nóżką szukamy miny. To również taki nasz polski znak firmowy, trochę partyzantki, trochę improwizacji doprawione to wszystko naszą ułańską fantazją i mamy już gotowy wyrób, którym hojnie dzielimy się ze wszystkimi dookoła zgodnie ze staropolską gościnnością.
A gdzie profesjonalizm? Można go nie szukać u ludzi zaangażowanych w działalność społeczną, bo są to tylko pasjonaci, ale instytucje zajmujące się zawodowo pewnymi zagadnieniami powinny to robić uczciwie i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. I tak:

1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu, podano wymagania, jakie mają spełniać wyniki pomiarów ciągłych i okresowych (w zakresie kompletności i pokrycia roku pomiarami).

Thea napisał/a:
Były one robione w trakcie całego roku, po 7-14 dni każdego miesiąca z wyłączeniem stycznia i sierpnia, w sumie przez 124 dni (14 dni w lutym, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie; 12 dni w kwietniu i grudniu; 9 dni w maju i 7 dni w marcu).


Gdzie tu jest kompletność i pokrycie roku pomiarami? Dla uzupełnienia dodam, że sprawy te regulują również decyzje i dyrektywy UE: EoI 97/101/WE i 2001/752/WE , w których określono, że stężenie średnie roczne można obliczać, jeżeli uzyskano minimum 50% kompletności wyników. Ponadto, w każdym wypadku obowiązuje warunek, że liczba danych z sezonu ciepłego nie może odbiegać od liczby danych z sezonu chłodnego więcej niż dwukrotnie.
Harmonogramy prowadzenia pomiarów okresowych, a z takimi mamy do czynienia w Rabce, nie mogą być prowadzone w sposób dowolny. Reguluje to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Rozporządzenie to przewiduje wykonywanie pomiarów okresowych w wariantach:
• osiem tygodni pomiarowych rozłożonych równomiernie w ciągu roku,
• jeden pomiar dobowy tygodniowo w wybranym losowo dniu.
Wydaje mi się, że w/w wytyczne mają na celu zobiektywizowanie wyników i przybliżenie ich do wartości rzeczywistych.

Thea napisał/a:
"3. Jednocześnie zwracamy się z apelem do Pani Burmistrz aby przestała podważać wyniki monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W roku 2014 WIOŚ prowadził tzw. okresowe badania jakości powietrza w Rabce.

Szanowna Theo.
Nikt nie będzie podważał jakichkolwiek wyników, jeżeli badania będą przeprowadzone metodami zgodnymi z obowiązującymi zaleceniami i zachowane będą wszelkie standardy w interpretacji uzyskanych wyników. Z tego co piszesz, to trudno mówić o takim podejściu ze strony WIOŚ. To po pierwsze.
Po drugie: czy nie dziwna wydaje się tak finezyjna żonglerka argumentami o jakże morowym powietrzu w tym przebrzydłym miejscu, jakim jest Rabka zdrojem zwana? W zależności od potrzeb jak „króliki z kapelusza” wyciągane są: a to PM 10, PM 2,5; benzopiren czy dwutlenek siarki, przez różnego rodzaju „magików” o profesjach całkiem odległych od monitorowania jakości powietrza. Wyjątkiem w tym gronie jest WIOŚ.
Przykłady?
• Spacerki dziennikarza GW po Rabce z „magicznym urządzeniem” i trąbienie o wynikach „badań” na całą Polskę.
• Pomiary dokonywane przez AS urządzeniem zainstalowanym w „przypadkowo” wybranym miejscu i uznaniu wyników dwutygodniowych pomiarów za odzwierciedlenie stanu powietrza dla terenu całej Rabki. Oczywiście również nie omieszkano roztrąbić tych rewelacji po całej Polsce.
• TVN „Uwaga” i znowu relacje na całą Polskę jakie to paskudne powietrze ma znane uzdrowisko Rabka-Zdrój. Argumentacja poparta dramatycznymi relacjami Pani zamieszkującej na terenie Gminy Rabka, a to nie jest równoznaczne z uzdrowiskiem. Całe widowisko okraszone przebitkami na aparaturę ustawioną na placu Św. Mikołaja z ruchem samochodowym jak na „zakopianie” w weekend.
Pytanie?
Dlaczego akurat Rabka jest tak intensywnie eksploatowana medialnie a nie np. Szczawnica czy Krynica (by pozostać przy uzdrowiskach)? Czy nie jest to intrygujące? Zwłaszcza, że patrząc na mapki przedstawiające klasyfikację stref dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zamieszczoną w opracowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie pt. „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 roku”, sytuacja w/w uzdrowisk jest podobna z lekkim wskazaniem na Rabkę (PM 10).
Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że jestem zdecydowanie za działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza, ale przy zachowaniu właściwej atmosfery (nomen omen) wokół badania, opisywania zjawiska i podejmowanych kroków.
Osobiście uważam, że problem czystości powietrza w Rabce jest do rozwiązania na dwa sposoby.
Sposób pierwszy i najtańszy polega na tym, że mieszkańcy nie szukają winnego w UM, tylko zwracają uwagę na to, co wrzucają do pieca. Mało odkrywcze, ale skuteczne a co najważniejsze tanie w realizacji. Nie marnujemy publicznych pieniędzy. Fundowanie solarów niczego nie załatwi.
Przykład z naszego podwórka. Na początku lat 90-tych zgazyfikowano znaczną część Rabki. Równocześnie z inwestycją wykonano szereg badań nad wpływem zmiany sposobu ogrzewania na czystość powietrza (J. Miczyński i J. Kozak 1995r.) jak również przeprowadzono badania w IGiChP w Rabce (J. Gałuszka i inni 1995r.). W okresie od 1993 do 1995 roku nastąpiła znaczna poprawa zarówno jakości powietrza jak również stanie zdrowia dzieci z Rabki w zakresie zapadalności na schorzenia górnych dróg oddechowych. Rok 1996 to radykalna zmiana. Długa i mroźna zima spowodowała powrót znacznej części mieszkańców do tańszego niż gaz węgla i koksu. I po tych trzech latach idea błękitnego paliwa jako dobra powszechnie stosowanego poleciała na pysk z klasyczną prędkością 9,8105m/s². Miasto również w znacznym stopniu partycypowało w tej inwestycji. Przegrało z ekonomią i ludzką naturą. Przypuszczam, że tak samo byłoby z dofinansowaniem do solarów i wymiany pieców. Ekonomia (oszczędność paru złotych na wywozie śmieci) i natura ludzka znów w roli zwycięzcy.
Sposób drugi to rozwiązania systemowe związane ze zmianami w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych by nie tylko narzucała uzdrowiskom zadania, nadawała i pozbawiała statusu uzdrowiska, nadzorowała ale również wspomagała dofinansowując uzdrowiska (rezygnujesz z pewnych zysków dostajesz za to rekompensatę).
Podporządkowanie SM resortowi MSWiA. Nie może tak być, że pracownicy SM boją się ukarać mandatem, bo za chwilę niezadowoleni ukarani zmontują referendum i zlikwidują SM. (vide Nowy Targ).
Dotowanie gazu w uzdrowisku w zakresie czyniącym go bardziej opłacalnym niż paliwa stałe.
Miasto powinno się natomiast skupić na opracowaniu koncepcji organizacji ruchu kołowego na terenie Rabki. Ponieważ ok. 30% PM 10 to zanieczyszczenia wtórne pył spod kół, starte opony, klocki hamulcowe wzbogacone dymkiem z rur wydechowych warto zastanowić się nad pewnymi ograniczeniami. Wystarczy poobserwować, co się dzieje w weekend. Przez Rabkę przebiega trzecia nitka „zakopianki”. Również warto pomyśleć już teraz nad zabezpieczeniem ograniczeń dla pojazdów na planowanej inwestycji „drogi uzdrowiskowej”.

Uff!!! Tylko tyle i aż tyle. :-D
 
 
 
ab16 
Sponsor forum


Posty: 683
Wysłany: 2016-03-04, 09:05   

jest super także z naszym powietrzem...
Mamy wspaniały park i pewnie jeszcze kilka równie wspaniałych rzeczy
jest super...
https://www.youtube.com/watch?v=kfH1hxvAN30
 
 
RadioK 

Posty: 351
Wysłany: 2016-03-04, 09:59   

Kogo właściwie obchodzi problem jakiegoś mitycznego smogu? Widział kto tego smoga (nie mylić ze Smaug-iem którego zna każde dziecko). Jest tyle ważniejszych problemów do rozwiązania:
http://wyborcza.pl/1,7547...a-wyrzucil.html

Czasami bardzo żałuję że w naszym świecie nie istnieje prosty związek przyczynowo-skutkowy, sprowadzający błyskawiczne nieszczęście na osobę czyniącą zło. Emitujesz do atmosfery substancje rakotwórcze - za pierwszym razem dostajesz astmy oskrzelowej, za drugim dostajesz raka płuc. Spuszczasz szambo do wód podziemnych lub do rzeki - za pierwszym razem dostajesz dyzenterii, za drugim giniesz skręcany konwulsjami. Niestety projektant rodzaju ludzkiego nie przewidział że chłopstwo można uczyć tylko kijem, żadne inne argumenty nie docierają.
 
 
 
GAZDA 
Sponsor forumPosty: 4700
Skąd: Rabka
Ostrzeżeń:
 1/3/3
Wysłany: 2016-03-04, 12:50   

a za komuszenie co by sie komuchowi stało? :-P
 
 
 
ZŁB 


Pomógł: 1 raz
Posty: 1753
Skąd: Zdrój/Kraków
Wysłany: 2016-03-04, 20:22   

Cytat:
Dlaczego akurat Rabka jest tak intensywnie eksploatowana medialnie a nie np. Szczawnica czy Krynica (by pozostać przy uzdrowiskach)? Czy nie jest to intrygujące? Zwłaszcza, że patrząc na mapki przedstawiające klasyfikację stref dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń,

Nie doszukuj się spisków, a nawet jeśli są, to w mieście po prostu śmierdzi. Można nie wierzyć w PM10, w smog, co2 i iluminatów, ale to po prostu czuć. W uzdrowisku leczącym choroby płuc jest to po prostu porażka. Czują to i mieszkańcy i letnicy.

Co do Zakopianki, to syf z drogi nie jest temu winny (zatrzyma się na lasach Zbójeckiej), a winne piece w kotlinie rabczańskiej.

Co do drogi uzdrowiskowej, to nie powstanie.

Co do pilnowania przez mieszkańców, skoro tego nie robią teraz to znaczy, że nie będą. Jest od tego SM i mandaty. Nic tak nie uczy jak kieszeń.

Projektu solarów w Rabce były mierne w stosunku do okolicznych gmin, widać to po odsetku instalacji, zresztą: od Rabki trzeba wymagać więcej.
 
 
 
hanka55 


Posty: 1362
Wysłany: 2016-03-04, 20:34   

Po likwidacji programów "KAWKA", "RYŚ' i "Prosument"
nastaje:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – ma priorytet - "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Cytat:
To projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy – ma on charakter unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmie całą Polskę. W jego ramach powstała już ogólnokrajowa sieć 76 doradców, którzy bezpłatnie będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym, chcącym skorzystać z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej, w tym zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, termomodernizacji budynków, rozwoju odnawialnych źródeł energii. To rozwiązanie zostało wysoko ocenione przez Komisję Europejską i jest wskazywane jako modelowe podejście do kwestii ochrony atmosfery.

http://www.nfosigw.gov.pl...nia-mediow.html
 
 
 
lugoshi 
musicwatchgirlsgoby


Pomógł: 1 raz
Posty: 11171
Wysłany: 2016-03-04, 22:32   

RadioK napisał/a:
Kogo właściwie obchodzi problem jakiegoś mitycznego smogu? Widział kto tego smoga (nie mylić ze Smaug-iem którego zna każde dziecko). Jest tyle ważniejszych problemów do rozwiązania:
http://wyborcza.pl/1,7547...a-wyrzucil.html


Płakałem jak czytałem.
 
 
 
Thea 

Posty: 408
Skąd: z Rabki
Wysłany: 2016-03-05, 02:38   

@Bigbossie

Nie chce mi się polemizować z tym co napisałeś. W 2014 też podnosiłeś podobne argumenty. Właśnie takie udawanie, że wszystko jest w porządku, doprowadziło do sytuacji dzisiejszej. Totalne ignorowanie tego co się czuje, idąc wieczorem na spacer.

Napisałeś w ostatnim poście:

"Dotowanie gazu w uzdrowisku w zakresie czyniącym go bardziej opłacalnym niż paliwa stałe".
Zgodzę się z Tobą, tylko kto zabronił pani burmistrz czy RM zaproponować, by pieniądze pozyskane z opłaty uzdrowiskowej przeznaczyć na dofinansowanie gazu dla mieszkańców?

Kto i dlaczego nie wdrożył projektów pozyskania funduszy na najogólniej mówiąc "działania ekologiczne" dla właścicieli domów jednorodzinnych?


Jednak najbardziej zdziwiła mnie Twoje stwierdzenie, że SM nie podejmuje działań kontrolnych w obawie, że zostanie rozwiązana.

Tak postawiona kwestia stawia pod znakiem zapytania sens istnienia takiej straży. Wreszcie zrozumiałam, dlaczego są tak nikłe działania SM!


Czy to "działanie" powinno się ograniczać do jeżdżenia po mieście i odwracanie głowy od problemów, żeby przypadkiem się komuś nie narazić?

Przecież to jakiś absurd.
 
 
 
Bigboss 
burack

Posty: 372
Skąd: Rabka
Wysłany: 2016-03-05, 13:48   

Thea napisał/a:
Czy to "działanie" powinno się ograniczać do jeżdżenia po mieście i odwracanie głowy od problemów, żeby przypadkiem się komuś nie narazić?

Zacznę może od końca. W tej części wypowiedzi chciałem pokazać pewien naturalny i powszechnie występujący mechanizm reakcji na rzeczywistość. W SM pracują zwykli ludzie, reagujący, odczuwający, podchodzący do swoich obowiązków tak samo jak każdy z nas. Mają takie same oczekiwania związane z uznaniem ich kompetencji, solidności, i oddania praci, jak każdy z nas. Co ostatnimi czasy otrzymują od nas ani cytować ani przypominać chyba nie muszę. Nie trzeba być specem od psychologii aby przewidzieć zachowanie ludzi, mających gdzieś „z tyłu głowy” odbiór społeczny (przynajmniej części i to nie małej) ich działań. To są tylko ludzie. Ich inne umocowanie strukturalne daje inne narzędzia i możliwości. Nikt nie kwestionuje i nie urządza referendum w sprawie likwidacji policji po wystawieniu mandatów nawet w większej ilości. Jeżeli się z nimi nie zgadza oddaje sprawy do sądów i tam dochodzi racji. W przypadku SM jest nieco inaczej. Oczywiście można powiedzieć, że „wiedziały gały co brały” podejmując się tej pracy, ale nie jest też taką „oczywistą oczywistością” (jak mawiał pewien klasyk), że ludzie w mundurach SM nic nie robią tylko odwracają głowy od problemów.

Thea napisał/a:
Nie chce mi się polemizować z tym co napisałeś. W 2014 też podnosiłeś podobne argumenty. Właśnie takie udawanie, że wszystko jest w porządku, doprowadziło do sytuacji dzisiejszej. Totalne ignorowanie tego co się czuje, idąc wieczorem na spacer.


Przepraszam, a czy te argumenty nie są racjonalne? Być może, że nie wszystkie. Piszę o problemach tak jak czuję. Starałem się zwracać zawsze uwagę na to, że aby o czymś dyskutować trzeba przedstawiać konkretne argumenty i jak mi się wydaje to robiłem. Nie było moim zamiarem czarowanie rzeczywistości. Chciałem odrobiny przyzwoitości w przedstawianiu zjawiska przez różne strony debaty. Pokazywałem istniejącą niekonsekwencję w prezentowanych wynikach i wnioskach w stosunku do obowiązującego prawa i istniejących dokumentów. Nigdzie nie znajdziesz w moich wypowiedziach stwierdzenia, że jest wszystko w absolutnym porządku.

Thea napisał/a:
"Dotowanie gazu w uzdrowisku w zakresie czyniącym go bardziej opłacalnym niż paliwa stałe".


W tym stwierdzeniu chciałem pokazać, że Rabka sama nie może mierzyć się z tym problemem. Nawet przeznaczając opłatę uzdrowiskową byłoby to tylko kroplą w morzu potrzeb.
Decyzją RM opłata uzdrowiskowa przeznaczana miała być na utrzymanie parku i innej infrastruktury służącej kuracjuszom. Na dotowanie paliw potrzeba decyzji na wyższym szczeblu i bardziej ogólnych w swoim zasięgu.

Thea napisał/a:
Kto i dlaczego nie wdrożył projektów pozyskania funduszy na najogólniej mówiąc "działania ekologiczne" dla właścicieli domów jednorodzinnych?


Powiem otwarcie. Nie byłem i nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Moim zdaniem w tym rozwiązaniu nie ma gwarancji na oczekiwany efekt końcowy w stosunku do zaangażowanych środków. Celowo przywoływałem przykład gazyfikacji, w którym Miasto wyłożyło olbrzymie pieniądze a skończyło się to jak? Badania pokazały. W kwestii solarów Szczawnica jest przykładem, że efekt końcowy jest raczej mizerny w stosunku do poniesionych nakładów. Proszę sobie przeanalizować mapki z opracowania WIOŚ. W Rabie Wyżnej nikt nie robił badań więc trudno powiedzieć.

ZŁB napisał/a:
Co do Zakopianki, to syf z drogi nie jest temu winny (zatrzyma się na lasach Zbójeckiej), a winne piece w kotlinie rabczańskiej.


Proponuję trochę bardziej uważne czytanie tekstu. Nie pisałem o właściwej „zakopianie” tylko o ulicach Zakopiańskiej, Rynek, Sądecka, które bardzo często ostatnio stają się trzecią nitką „zakopianki”.

ZŁB napisał/a:
od Rabki trzeba wymagać więcej.


Teraz mamy do czynienia z sytuacją wymagania „więcej za mniej”. Moje skromne sugestie zmierzały w kierunku rozwiązań „więcej za więcej”. Wszystko jest tylko kwestią skali.
 
 
 
RadioK 

Posty: 351
Wysłany: 2016-03-05, 13:49   

Wedle logiki BigBoss-a, straż miejska w Rabce powinna się ograniczyć do wlepiania mandatów za nieprawidłowe parkowanie przyjezdnym, którzy nie będą mogli pyszczyć o referendum za odwołaniem tej instytucji.
Proponuję zatem krótki instruktaż przed wyjściem w teren dla naszych funkcjonariuszy: 1) widzisz nieprawidłowo zaparkowany samochód na blachach innych niż KNT - użyj bloczka mandatowego; 2) widzisz czarny dym unoszący się z komina - odwróć głowę i zatkaj nos jeżeli smród jest szczególnie uciążliwy.
 
 
 
RadioK 

Posty: 351
Wysłany: 2016-03-05, 14:00   

Kolejna odsłona debaty publicznej w temacie rabczańskiego smogu:
http://www.gorce24.pl/inf...eniem_powietrza
"Burmistrz jest przekonana, że badania pokażą, iż w miesiącach od marca do października powietrze w Rabce jest idealne – nie ma żądnych przekroczeń."

Marzec już za pasem, powietrze powinno być zatem "idealne", a tymczasem wczoraj wieczorem gdy poszedłem na spacer z psem, smog zaatakował nas już na wysokości Kaplicy Sióstr Nazaretanek. Niżej nawet nie odważyłem się schodzić. Cóż, pozostaje mieć nadzieję że kolejny miesiąc przyniesie jakąś zasadniczą zmianę ...
 
 
 
RadioK 

Posty: 351
Wysłany: 2016-03-05, 14:09   

A tutaj nawet odnalazłem rozwiązanie problemu smogu w Rabce - wystarczy zakupić własny pyłomierz i problem zanieczyszczenia powietrza nie będzie już taki poważny:
http://podhale24.pl/aktua..._powietrze.html
"Jestem na tyle zdeterminowana co do obalania pomówień na temat powietrza w Rabce-Zdroju, że będę proponować Radzie Miejskiej, żeby zakupić własny pyłomierz, taki, jakim dysponuje Polski Alarm Smogowy - mówiła na ostatniej sesji Rady Miejskiej. "

Ciekawym jak postępują inne akcje z tej serii na froncie walki ze smogiem - może ktoś coś wie o losach powództwa sądowego jakie pani burmistrz miała zamiar wytoczyć oszczercom którzy już kilka lat temu coś tam paplali o smogu?

To się nazywa walka ze smogiem przez edukację - edukujemy wszystkich dookoła że powietrze w Rabce jest idealne (przynajmniej przez większą część roku), a jeżeli ktoś śmie twierdzić inaczej, pozywamy go do sądu żeby tam odszczekał swoje oszczerstwa.
 
 
 
hanka55 


Posty: 1362
Wysłany: 2016-03-06, 16:38   

Cytat:
Niekorzystny wpływ zanieczyszczonego powietrza na skórę to większe ryzyko nowotworów, chorób płuc czy problemów sercowo-naczyniowych.
Skóra jest kolejnym organem, który znajduje się w bezpośrednim kontakcie z unoszącymi się zanieczyszczeniami powietrza. Do tej pory stwierdzono, że objawia się to przyśpieszonym jej starzeniem, w tym powstawaniem przebarwień, w przypadku których kremy fotoochronne są już nieskuteczne. Skórne objawy zanieczyszczonego m.in pyłami powietrza wydają się jednak jednym z czynników o mniejszym zagrożeniu dla zdrowia. Te dane dowodzą nie tylko jak wiele w tym temacie jest jeszcze zamkniętych drzwi, ale jak ważny jest problem środowiska, w którym żyjemy.


http://biotechnologia.pl/...dla-skory,15990
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template junglebook v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
statystyka
agroturystyka aktualnosci aktualności apteki artysta artyści bacowka bacowki bacówka bacówki bank bankomat bar bary baseny baza adresowa baza gastronomiczna baza noclegowa bioenergoterapia cafe cafe internet caffee caffee internet Chabowka Chabówka ciekawe miejsca ciekawe postacie ciuchcia ciuchcie dom wczasowy dom wypoczynkowy domy wczasowe domy wypoczynkowe dorozki dorożki dworzec kolejowy dyskoteka Dyskoteka Śnieżka dzieci dziecko fizjoterapia fontanna fontanny forum galeria galeria zdjec galeria zdjęć gastronomia gora gorach goral goralskie gory gospodarstwa góra górach góral górskie powietrze góry hipoterapia hotel hotele impreza informacje informacje dla alergików informator inhalacje internet janota jasełka jazda jazda konna kawiarnia kawiarnia internetowa Kawiarnia Parkowa Kawiarnia Pod Kasztanami kawiarnie kino Kino Śnieżka klimat klimatoterapia kolej kolejowego konie konna kort tenisowy kuligi kultura kwatera kwatery kwatery prywatne lodowisko Lubon Luboń Luboń Wielki Maciejowa mała gastronomia małopolska miasteczko komunikacyjne Miasto Dzieci Świata mikroklimat MOK muzea muzeum najpiękniejsze narciarski narciarskie narty niezalezna niezaleznarabka niezależna Niezależna Rabka nocleg noclegi oferta Orkan Orkana ośrodki wypoczynkowe park park rozrywki park zdrojowy parking pensjonat pensjonaty piesze plan miasta pociąg retro pocztówka pocztówki Pod Kasztanami podhale pomniki przyrody pomoc drogowa,urząd pocztowy Ponice przewodniki PTTK Rabka Rabka Słone Rabka Zaryte Rabka-Zdrój Rabkoland Rdzawka rekreacja restauracje retro rowerowe rozrywka rękodzieło artystyczne rękodzieło ludowe sanatoria sanatorium schroniska schronisko siłownia skansen skansen kolejowy solanka solanki solarium stacja benzynowa Stare Wierchy stołówki swieże powietrze szczyty górskie szkaki szlak szlaki piesze szlaki turystyczne szpital sztuka Szumiąca Słone taboru teatr transport trasa trasy trasy rowerowe Turbacz wakacje wczasy wesele góralskie Wierchowa wody lecznicze wyciag wyciagi wyciąg wyciągi wyciągi narciarskie wypoczynek wypożyczalnie wyroby regionalne zabytek zabytki zabytkowy zakątki Zaryte zdroj zdrowie Zdrój zrodla zrodło zródła zródło związek podhalan Śnieżka źródła solanki